❌لباس تنگ=انسداد عروقی وسلولی❌

 🌺🌳لباس نباید اینقدر تنگ باشد که به کمرتان آسیبی بزند یا که از تکان خوردن راحت کمرتان جلوگیری کند.

🌺🌳لباسهای تنگ مانع گردش خون مناسب در بدن میگردد.

 🌺🌳عدم گردش خون مناسب ، باعث بروز انسدادها وگرفتگی ها در اعضاء می شود.

🌺🌳لباس تنگ یکی از عوامل کوفتگی ها و دردهای عضلانی می باشد.

 🌺🌳لباس های تنگ به مرور زمان باعث عقیمی به خصوص در مردان میشوند.😱

 🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷