1- شما اگر حساسیت پوستی ندارید روغن بادام تلخ را از پشت گردن تا پشت کتف تا مهره های کمر روزی سه بار بمالید 

۲- اگرپوستی مثل کهیر شدن و جوش شدن و پوست گندمیگون داری بایستی روغن زیتون از نوع غیر خوراکی مالیده شود .حداقل تا یکماه

۳- روزی یکبار تا سه بار عسلاب بخور 

۴- عرق خارشتر با عرق خارخاسک یک لیوان مخلوطی میل کن

۵- گرده گل زنبور عسل به مقدار یک قاشق چایخوری در یک لیوان آبجوش ریخته و با اندکی عسل ناشتا میل کن تا سیستم عصبی مغز و گردن منظم شود