‌🍶🌺شربت گل محمدی🌺🍶

💚دکتر سید محمد موسوی💚

 🌺🌳اثر مسهلی دارد و معده را به خوبی پاکسازی میکند و مواد رطوبی را بیرون میریزد.

 🔵مواد لازم🔵

 1⃣گل محمدی بدون کاسبرگ 1.5 کیلوگرم

2⃣گلاب 7 شیشه

3⃣آب معدنی 7 شیشه.

🌺🌳گل محمدی را با گلاب و آب معدنی آنقدر روی شعله🔥 ملایم بجوشانید که یک سوم آن بخار شود سپس صاف کنید و اب بدست امده را با 1.5 کیلو گل محمدی بدون کاسبرگ و 2.5 بطری گلاب و اب معدنی مخلوط بجوشانید تا 2.5 بطری بخار شود.

 🌺🌳و بار دیگر 1.5 کیلو گل محمدی را با 2.5 کیلو اب معدنی و گلاب بجوشانید تا یک سوم ان بماند.یک استکان عسل 🍯

اضافه کرده و 50 گرم ترنجبین را در یک کیسه نخی کرده در آن بیاندازید و پس از چند دقیقه جوشیدن از آتش برگیرید. با توجه به اثر مسهلی آن به مقدار نیاز و ایجاد اسهالی که روزانه حدود 5 الی 6 بار شکم کار کند از آن استفاده کنید. 

 🌺🌳چون اثر مسهلی در افراد مختلف متفاوت است از یک قاشق غذاخوری شروع کنید و در صورت نیاز بر آن بیافزایید تا نتیجه مطلوب بدست آید.

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame&ref=share