‌🔴آب آوردگی دور قلب و ورم بدن🔴

🔵آیت الله ضیایی🔵

 ✅✍پرهیز شود از: قندهای شیمیائی، اسانس‌های شیمیائی، ترانس چربی بالا، کافئین زیاد، اضافه وزن، کم تحرّکی

🔴درمان🔴

 ✅1⃣صبح‌ناشتا: یک‌استکان دمکردۀ گُل استوخدوس مخلوط با عسل استوخدوس میل کنید.

 ✅2⃣قبل‌از‌ غذا: یک‌قاشق ‌مربّاخوری شربت زنجبیل سپس مقدار کمی آب بنوشید.💦

✅3⃣بعد از غذا : سیاه‌دانه مخلوط با عسل استوخدوس بخورید.🍯

 ✅4⃣در بین روز: یک استکان دمکردۀ گزنه مخلوط با عسل طبیعی بخورید🍯

✅5⃣اوّل مغرب: یک استکان دمکردۀ اَفتیمون مخلوط با عسل طبیعی🍯بخورید.

 http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame&ref=share