🇮🇷ثبت یک تجربه 

۱- افرادیکه گوش آتها صوت کشیده و یا وزوز میکند و سرفم معده آنها سوزش دارد

میتوانند روزانه نصف قاشق چایخوری پودر لیمو عمانی را در یک لیوان آبجوش ریخته و سپس یک نعلبکی بر درب لیوان گذاشته پس ازنیم ساعت آب آنرا میل کنند و اگر بلغمی مزاج ( سرد ) هستند اندکی عسل را با آن میل کنند .

۲- برای رفع سوزش سر فم معده به اندازه یک سوم قاشق چایخوری پودر لیمو عمانی را روی برنج بریزند. سعی کنید خرما و بادمجان و تغذیه مزاج گرم مصرف نکنید.

۳- برای رفع خارش مقعد و یا سوزش ناشی از بواسیراز آب پودرلیمو عمانی بهره بگیرید