🔴 غلظت خون و خواب آلودگی 🔴

🔵استاد اباذر طالقانی🔵

⭕️✍ فردی که دایما چرت میزند و سموم و اخلاط بدن او را محاصره کرده است و یا اینکه در آزمایشات بدلیل غلظت احتیاج به وارفارین و آسپرین دارد, از خوردن گیاه شاهتره غافل نشود.

⭕️✍ برای این منظور, روزانه یک استکان عرق شاهتره را با دو استکان عرق کاسنی و کمی عسل مخلوط کرده و تا ۴۰ روز متوالی هر صبح ناشتا میل کنید و پس از یکی دو هفته فاصله مجددا همین سیکل را تکرار کنید. 

⭕️✍ البته انجام حجامت نیز به بهبودی علایم این افراد کمک شایانی می کند.

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame&ref=share