سوال :

چربی خون من از اول اطراف 180 بودولی برای اولین بار چنده ماهه 308 شده

 در حالی که گوشت گاو ،گوساله،روغن جامد ،مایع،چای،نمک بازاری،نوشابه و ...

اصلا نمیخورم

 جواب

چربی برخلاف تصور مردم باید بدانیم دونوع چربی داریم 

1- چربی سرد را هر گز نبایستی با عرقیجات سرد اقدام کرد

2- چربی گرم 

 برای چربی های گرم / عرق یا اب کرفس یا کاسنی روزی یک لیوان با عسل یک قاشق 

پیاده روی پیاده روی