موضوع

۱- شب ادراری کودکان بالای دوسال 

۲- شب ادراری نوجوانان 

۳- شب ادراری مزدوجین همسردار!

۴- شب ادراری پیران 

📚بنظر حقیر وجه مشترک همه را درسرد مزاجی + غلبه بلغم درگوارش و بالاخص مثانه + تنبلی مثانه + خودارضایی مستمر درجوانی ( فاجعه قرن ۲۱) + تغذیه سرد و یا میوه جات سرد در عصر و شب هنگام + استرس مستمر و آثارش در مثانه + درکودکی بیش ازحدپوشک شده و بالنتیجه بیضه و تخمدان و مویرگها بشدت سست و تنبل + وسواس و اب بازی با اب + در بزرگسالان دفع موی دستگاه تناسلی را با پودرواجبی انجام ندادن و نهایتا حاکمیت سموم در نیم تنه پایین بدن + سرد بودن کلیه و یا کیستهای بلغمی در این ناحیه و....

فقط درگروهی این شب ادراری براثر خشکی مطلق گوارش و مثانه است که با گرفتن شرح بالینی قابل تفکیک است و راهکاردرمانی آن با رطوبت دهی به گوارش و مجاری است

📕ساده ترین راه حل 

۱- تغذیه سرد به حداقل مصرف شود

۲- تغذیه گرم باحداکثر مقدارمصرف شود

۳- ضماد یکی از روغن های کنجد و یا سیاهدانه و یا گاوی و یا شوید و یا پونه فقط روی مثانه 

اولویت با روغن کنجد بین 7 الی 21 روز روزی یکبار

این فرمول برای زنان باردار مطلقا ممنوع

۴- دوغ و دلستر و ماست و قارچ و حتی دربعضی دارچین و زنجبیل ممنوع

۵- عصرهنگام نوشیدنی و تغذیه آبکی ممنوع 

۶- لیسیدن سعدکوفی یا کندر به مدت ده دقیقه روزی یکبار تا چهل روز

۷- گرم نگه داشتن کلیه ها با شال به روش اجدادی مان 

۸- قورت دادن صبح هنگام ۲۱ دانه سیاهدانه بجود یا اسفند ۲۱ دانه مطلقا نجود با یک لیوان آب 

۹- بزرگسالان موهای انه را با تیغ حذف نکنند بلکه هفته ای یکبار پودرواجبی حداکثر تا ۵ دقیقه بگذارند

۱۰ دمنوشهای رقیق پونه یا اویشن یا نعناع یا سنبل الطیب یا بومادران یا کوهی عالیست یعنی نوبه ای مصرف شود 

۱۱- مطلقا ازخوردن شاش دان گوسفند و گاو و... پرهیزشود چون باعث ورم مثانه میشه 

۱۲- گاهی مواقع در مصرف گیاهان خشک بسیارتندروی شده و مثانه را خشکش کرده ایم که این طبقه باید شرح بالینی مشروح درپی وی بدهند

۱۳- نگرانی که اکنون وجوددارد تغذیه قرن ۲۱ با فست فود خوری سبب شده که زنان و مردان متاهل دچارشب ادراری شوند که بایستی جداگانه شرحی در پی وی بدهند