❇️آیا میدانید⁉️🤔

ایستاده دوش گرفتن یکی از دلایل ریزش مو است.

✅حتماً نشسته موهای خود را شانه زده و بشویید وبهتر است سر را به طرف پایین نیز خم کرده تا خونرسانی به ریشه مو زیاد شود🤔

 💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯