سوال چه عسلی برای مزاج سرد و گرم مفید است

🇮🇷اگر مزاج سرد هستید عسل کوهستان و عسل گون و عسل آویشن و عسل نارنج و عسل بابونه و عسل اسطوخدوس

🇮🇷اگر مزاج گرم هستید عسل زرشک و عسل لیمو و عسل کنار ( سدر) و عسل گشنیز

🇮🇷اگر برای تقویت جنسی زنانه است عسل سنجد 

🇮🇷اگر برای تقویت جنسی مردانه است ٬ دو نخود عسل رویال

🇮🇷خوردن عسل زیاد موجب لاغری و رنگ زرد و بالا رفتن اندکی خلط صفرا 

🇮🇷عسل هایی مرکبات عموما اسانسی هستند