عنبر نسارا (پشگل الاغ ماده یا پشگل ماچه الاغ) با نگاهی به طب سنتی چیست ؟

عنبر نسارا چیست

عنبر نسا همان مدفوع الاغ می باشد که دودش در اتاق و زیر کرسی برای کاهش خونریزی بانوان ، دودش برای کوتاه کردن دوره پریود زنان ، دودش برای عفونت متعلقات واژینال زنان ، دودش از راه دور تقویت حنجره و تارهای صوتی ، دودش برای کاهش خارش سرخک و آبله مرغان و مخملک و سیاه سرفه  کودکان ،قوی ترین ضد عفونی کننده محیط زیست  ، ضد ویروس سرما خوردگی و آنفولانزا ، دودش رافع سینوزیت ، دودش در محیط برای تمام بیماریهای پوستی مفید ، دودش ضد حشرات در باغات و منازل روستایی ( امروز ما در شهرها غفلت صد در صد ) ، دودش یرقان را رافع است

روش اجرا :

1= عنبر نسارا را با بعضی از گیاهان ( مانند خاکشیر + اسفند + کندر + مقل ارزق ) به نسبت مساوی در روی منقل زغالی ریخته ودودش در زیر کرسی برای واژینال استفاده میشود .

2=یا گلدان سفالی را ته آن را یک نیم دایره کوچک سوراخ کرده و روی منقل برگردانده و همانند یک دودکش از آن دود خارج میشود و لباس زیر خود را درآورده و دامن بلندی نخی بپوشید و به حالت نیم خیز روی آن بیاستید.

3= یا در ظرف اسفند دود کن ریخته و به محل عفونت و یا زخم و خارش و یا هوای داخل منزل دود بدهید .

فروش عنبر نسارا :

در اکثر عطاری ها و روستاها وجود دارد .

ثبت تجارب عنبر نسارا بعنوان طب ایرانی :

خواهش میکنم در کنار قوم و خویشان روستایی خود قرار بگیرید و دهها نوع مصداق درمانی آنرا ثبت بفرمایید و ما به خنده و تمسخر دیگران کاری نداریم اینجا ایران اسلامی است و به فرهنگ طب ایراین خود افتخار میکنیم .