خون و کم خونی

کم خونی بدون در نظر گرفتن مزاج میتوان چنین گفت : شیره انگور خانگی با آب قاطی شود + شیره توت مصرف شود + کباب همه گوشتها منهای گوشت گاو و گوساله + گوشت شتر جوان + ارده شیره + سماق + عسلاب