🎾کسانی که مشاغل کارمندی دارند و کم تحرک هستند🙃باید غذاهای سبک مصرف کنند.مقدار چربی و روغن و گوشت🍖غذای خود را کم و غذاهای گیاهی☘ مثل سالاد را بیشتر مصرف کنند.👌

💜دکتر میرغضنفری💜

💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯