🔴شیرکاکائو برای کودکان👫ممنوع🔴

❌کاهش یادگیری

❌خرابی دندان به علت قند بالا

❌افزایش پرخاشگری به علت شکربالا

❌چاقی

 💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯