شکم که بزرگ میشود نتیجه یکی از عوامل یا چند تا ازجمله ؛:

 حضور سردی + بلغم + تورم روده + عفونت + کم کاری تیرویید + سیب زمینی زیاد + نان و برنج + اخلاط کثیف + ودهها عامل  دیگر

🇮🇷پس اول علت بزرگ شدن شکم و دور کمر بررسی شود 

🇮🇷سپس داروی آن با ادبیات طب سنتی داده شود

🇮🇷

خوب اگر خانمی در ناحیه شکم بلغمی بود آیا مجاز است اسفرزه ( سرد و خشک با درجه ۳) داروی ژاپنی را بخورد 

نه خواهش میکنم شکم را شما سردش میکنی پس فراختر میشود