امام صادق ع فرمودند هرکس شب هنگام سبزی تره تیزک ( همان سبزی شاهی لغت نامه دهخدا) بخورد ٬ رگ جذام به بینی او حمله کند و چون شب بخوابد ٬ خون دماغ شود 

منبع کتاب دانشنامه احادیث پزشکی در اسلام نوشته ایت الله ری شهری ص ۲۶۳ باب جذام

🌹 سبزی شاهی :

  گرم و خشک ، باز کننده عروق ، شتشو دهنده مجاری کبد و طحال ، خرد کننده سنگ کلیه ، مضر شدید برای افراد کهنسال که عاملی برای تولید آب مروارید و آب سیاه است ، محرک نیروی جنسی ، محرک جماع ، اسپرم ساز ، مضر برای مزاج گرم ها ( صفراوی ها ) ، محلل هاضمه ، مصرف شب هنگام مضر .

 تره تیزک ( یا شاهی ) دارای مزاجی گرم و خشک و درجه حرارت 2 و 1 بوده و مصلح آن کاسنی ، خرفه و سرکه میباشد .

 مضرات سبزی شاهی :

 زیاده روی در مصرف آن برای گرم مزاج ها مضر است

 🍀 خوردن همیشگی تخم مرغ 

 امام رضاع فرمود 

 خوردن همیشگی تخم مرغ ٬ سبب پیدایش کک و مک درصورت انسان میشود 

 دانشنامه احادیث پزشکی در اسلام آیت الله ری شهری ص۲۶۲