موضوع برای استسقا یا شکم اوری 

۱- سیب درختی با پوستش چهاردانه ( قبل صبحانه + بعد صبحانه + بعد ناهار+ بعدشام ) 

۲- تغذیه سودا مطلقا( بادمجان و بلال و ذرت و روغن های نباتی و مایع و گوشتهای گاووگوساله و مجموعه فست فودها و شکلات های تلخ و...مصرف نشود و تغذیه سرد و تر ممنوع مثل سیب زمینی آب پز و دوغ و دلستر و گوجه و....و جایش تغذیه گرم و خشک مصرف شود

۳- روغن شحم درتغذیه ها 

۴- بعد ناهار نصف استکان عرق زنیان باعسل 

۵- عسلاب روزی تا دولیوان بعنوان نوشیدنی روزمره و عسل بعنوان تغذیه 

۶- گرم کردن گوارش