🍀خواص برگ چغندر🍀

 🔶افزایش هوش

🔶تقویت استخوان و عضلات

🔶کاهش عفونت های ادراری

🔶جلوگیری از سرطان کیسه صفرا

 💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯