سوال

من ازدیروز یکباره دهنم تلخ شده وهم فضای دهنم هم گلوم مزه تلخ داره مزه همه چیزو تلخ حس میکنم میشه کمکم کنین سپاس

جواب 🙏🙏🙏

 استفاده از آلو بخارا- 

مصرف خورشت آلو 

تمبر هندی بخورید

عرق کاسنی و شاه تره با هم میل شود

استاد مهربانی