✅💟تا حد امکان از طاقباز خوابیدن بپرهیزید چون موجب خلط ته حلق می شود و احتمال انسداد،سکته💀،خواب بد و بختک افزایش می یابد.🤔🍀

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ