🔵✅دارندگان مزاج ومعده گرم،پس ازیک گرسنگی طولانی دفعتا شروع به خوردن غذا نکنند✋بلکه ابتدا بانوشیدنی هایی مثل سکنجبین ملس، آبلیمو🍋،آبغوره وآب انار🔴از دمای معده بکاهند،بعد غذا بخورند😋

 🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷