💟مصرف روزانه بادام👇

 ✅ سبب تندرستی بیشتر بدن می‌شود 

✅از گرسنگی شدید جلوگیری می‌کند 

✅تاثیر مثبتی بر قلب می‌گذارد و 

✅از بروز بیماری دیابت نوع دوم و آلزایمر جلوگیری می‌کند.

💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯