سوال

استاد به من گفته بودین شربت سکنجبین ناشتا بخورم 5 دقیقه بعد شربت خاکشیر 

میشه شربت سکنجبین رو شبها قبل از خواب بخورم؟وفقط شربت خاکشیر را ناشتا بخورم

 اگه ناشتا میخوردم تاثیرش بهتر بود؟

 جواب

 شما که خوبیده اید و بیدارمیشوی کلکسیونی از انواع بخارات و اخلاط کثیف و چرک و باد و... درعروق و‌گوارش ناشی ازسوخت وسازشب حیات دارند پس نیاز است که مسهلی وارد گوارش صبح هنگام واردشود و این فضولات را بیرون برانند و این کار به داروی هزارساله یعنی خاکشیر و سکنجبین و یا مغز فلوس و یا افتیمون قابل اجرااست

انوقت شما بعنوان یک انسان شاداب در سحرگاه درصحنه زندگی حاضر میشوی

 البته شب هم بخوری بعد شام خوب است