🔴ترکیبات مضر لوازم آرایشی💅💄،مانع تنفس پوستی شده و این ترکیبات شیمیایی جذب پوست وخون شده😱همچنین عمرپوست ومو راکم میکند❌

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ