✳️آیا میدانید⁉️🤔

جگر مرغ ها🐓محل انباشت آنتی بیوتیکهایی است که به آنها خورانده میشود و بسیار سرطان زاست💀❌

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ