💊💊💊💊 علت خروپف بیشتر سرد و خشکی مغز است

  شقیقه ها و پیشانی را با روغن سیاهدانه ماساژ بدهید

 روغن سیاهدانه روشبی دو قطره در یکی از سوراخ های بینی بچکانید تا ۴۰ شب

 مصرف هفت مغز خشکبار روزی یک قاشق

 گرم کردن عروق مغز یک ساعت قبل خواب با خوردن سه عرق ترکیبی بادرنجبویه با اسطوخدوس با بهارنارنج

 از خوردن تغذیه با مزاج سرد پرهیز کنید

💊💊 خروپف مغز علل و علایم زیادی دارد 

 اول تاج سر را باروغن بادام شیرین با پایه بادام یا روغن کنجد مرغوب هرشب چرب کنید 

 یکساعت قبل خواب مخلوط عرقهای بهارنارنج + اسطوخدوس + بادرنجبویه میل کن 

 هفت مغز خشکبار بخور به اندازه یک قاشق مخلوطی .

 عسلاب میل شود 

 گرده گل زنبور عسل یک قاشق چایخوری در یک لیوان تب ولرم با اندکی عسل 

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%81

🌷🌷🌷علی ایحال خروپف را نادیده نگیرید چون کم کاری مغزی محسوس است باید مغزتقویت شود و تغذیه سرد مثل دوغ و تغذیه سودا مثل گوشت گاووقارچ و‌نوشیدنی چای سیاه و سبزالزاما خداحافظی کنید