✅آیا میدانید🤔⁉️

💟👈قسمت های سبز سیب زمینی های نارس حاوی سمی به نام سولانین هستند که باپخته شدن از بین نمی رود و فوق العاده خطرناک است⁉️

⛔️هرگز این سیب زمینی ها را مصرف نکنید

💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯