اخلاط اربعه ( طغیان خلط های صفرا٬ بلغم ٬ سوداو دموی) از منظر طب سنتی در بدن چه میکند !!! 

جواب ؛ 

مواد غذایی که توسط انسان خورده میشود موادی از دهان ٬ معده ٬ روده ها ٬ کبد و لوزالمعده ترشح میگردد هر کدام دچار تغییرات و استحالاتی شده و ماده ای را بنام کشکاب تشکیل میدهند .

کشکاب ازراه روده ها جذب و بوسیله عروق به کبد میروند .

کبد در اثر اعمال طبیعی خود ان را حل کرده و به چهار شکل متضاد و متفاوت ظاهر شده و هر کدام را خلط میگویند .

و مجموع خلط صفرا+ دموی + بلغم+ سودا را اخلاط میگویند .

اگر این خلط ها به اندازه کافی و متناسب با نیاز اندام ها باشند حیات انسان معتدل و طبیعی خواهد بود و اگر تعادل بهم بخورد هر خلط برای بدن مضر میشود .

۱- خلط اول سودا :

 کدر ٬ سنگین و تار است و طبعش سرد و خشک است ٬ افزایش سودا در بدن باعث لاغرشدن ٬ تیرگی رنگ پوست نزدیک به سیاهی ٬ غلظت خون ٬ سوزش معده ٬ اشتهای کاذب٬ خیالات واهی ٬ رویاهای توام با وحشت و تاریکی است .

۲- خلط دوم بلغم :

خلط لزج و سفید رنگ ٫ موجب سفیدی پوست ٬ نرمی پوست ٬ سستی پوست ٬ ضعف گوارش ٬ آروغ ترش ٬خواب زیاد٬کندی حواس ٬ ریزش آب دهان ٬ ریزش آب بینی ٬ خواب دیدن باران و برف و سیلاب و آب رخ میدهد و طبیعت این آدم سرد و تر است .

۳- خلط سوم دموی خون : 

اگر خون بیش از اندازه در بدن باشد رنگ پوست سرخ میشود ٬زبان سنگین ٬سستی بدن ٬ دهان ذره و خمیازه ٬ کندی حواس ٬ بروز جوش ٬ خونریزی لثه ها ٬ خونریزی بینی ٬ خواب های خون است طبع این فرد گرم و تر میباشد.

۴- خلط چهارم صفرا؛: 

اگر صفرا در بدن بیش از حد معمول نمایان شود رنگ پوست بدن زرد ٬ چشمها زرد ٬بینی خشک ٬ زبان زبر ٬ زبان بارش زرد رنگ ٬ تشنگی ٬استفراغ ٬ قی ٬ سوزش معده ٬ بی میلی به غذا ٬ خواب آتش است و طبع این فرد گرم و خشک است . صفرا در قدیم زرداب می گفتند.

پس بیماری ها رادر بدن براساس خلط غالب ردیابی کنیم .