🍀🍀🍀🍀🌹🌹🌹 

درمان نفخ و صدای شکم

زیره سیاه 10 گرم –

شاه تره 5 گرم

بادیان(رازیانه) 10 گرم –

افسنطین(دمینه) 5 گرم

زنیان 10 گرم –

آویشن شیرازی 10 گرم

تخم شوید 5 گرم

همه ترکیبات بالا را نیم کوب نموده و با هم ترکیب کنید و روزی 10 گرم از آن را در دو لیوان آب جوشانده و از آن صبح و عصر میل نمایند.

 http://boalii.ir/1330/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%81%d8%ae-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85