👥👥👥👤👤👤🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

کوچک کردن و سفت کردن سینه ها در طب سنتی

گیاه هان دارویی کوچک و سفت کننده سینه

چند مشاوره کوچک کردن و سفت کردن سینه ها که توسط تیم پژوهشی بوعلی باب سلامتی منتشر می شود

دخترانى که مى‏ خواهند سینه‏ هاى آنان خوش‏ ریخت و برآمده و سربالا باشد مى‏ توانند از ضماد و پماد گیاهی زیر استفاده کنند:

 ضماد کوچک کردن و سفت کردن سینه ها:

گلنار فارسى، اقاقیا، سماق، برگ مورد، پوست انار، کندر جهت تهیه ضماد کوچک کردن و سفت کردن سینه ها از هرکدام ۵۰ گرم

 داروها را بکوبید و نرم کنید و چند شب روى سینه‏ ها ضماد کنید. اگر مى‏ خواهید نرم شود با سفیده تخم ‏مرغ مخلوط و ضماد کنید و روزها از همان داروها به صورت کرم استفاده کنید

 کرم گیاهی کوچک کردن و سفت کردن سینه ها:

همان داروها بالا را با عرق مرزه یا آویشن یا برگ مورد یا افسنتین یا نعناع یا پونه هرکدام که مایل بودید بجوشانید تا عرق‏ها به نیمه برسد صاف کنید و با روغن کنجد و موم عسل روى شعله ملایم بجوشانید تا فقط روغن بماند از آتش بردارید و در حال سرد شدن مرتب برهم زنید تا به صورت مرهم منعقد شود. هر روز روى سینه‏ ها بمالید.

  گیاهی دیگر جهت کوچک کردن و سفت کردن سینه ها:

پوست خشخاش، ۳ گرم، شوکران ۶ گرم، سفیداب قلع ۱۰ گرم، گل ارمنى شسته ۱۰ گرم، اقاقیا ۱۰ گرم، عدس ۲۰ گرم.داروها را بکوبید و با سرکه خمیر کرده روى سینه ‏ها ضماد کنید و ببندید و تا ۲۴ ساعت باز نکنید و هر ماه ۳ بار این کار را تکرار کنید. مى‏ توانید مازو را هم به داروهاى فوق بیافزایید. (استفاده از مازو باعث تولید رنگ بنفش خواهد شد. که پس از چند روز برطرف مى ‏گردد.)

 گیاهی دیگر جهت کوچک کردن و سفت کردن سینه ها:

زاج نرم را ساییده و در روغن گاو حل کرده و ضماد کنند و هر روز تکرار نمایند. سینه های کوچک میکند

 گیاهی دیگر جهت کوچک کردن و سفت کردن سینه ها:

صدف سوخته، آرد جو و سرکه باهم ضماد شود.

صدف را خوب بسوزانید و خاکستر آنرا با آرد جو مخلوط کرده و کمی سرکه به آن اضافه نموده و به صورت خمیر روی سینه ریخته و چند ساعت بعد بشورید این روزی ۲ ساعت انجام دهید

گیاهی دیگر جهت کوچک کردن و سفت کردن سینه ها:

اقاقیا و صمغ عربى را هر شب تا صبح ضماد کنند.

 گیاهی دیگر جهت کوچک کردن و سفت کردن سینه ها:

مصطکى، مازو و کندر را نرم کوبیده و با سرکه مخلوط کرده ضماد نمایند، همان داروها را با سرکه پخته و هنگام مصرف با سفیده تخم‏ مرغ ضماد کنند.

گیاهی که مانع بزرگ شدن سینه ها گردد:

اگر بذر البنج را کوبیده و نرم کرده و روى سینه‏ ها ضماد کنند و تکرار نمایند مانع بزرگ شدن سینه ها مى‏ شود.

خاک معمولى را با عسل ممزوج کرده بر سینه‏ ها ببندند. یا خاک معمولى را با تریاک و نان خیس شده و عسل قاطى کرده ضماد کنند.

 کوچک نگه داشتن پستان‏

براى اینکه پستان‏ها رشد بیشترى نکند و بزرگ‏تر نشود آنها را به‏طور دائم در سینه ‏بند (کرست- سوتین) در شبانه‏ روز نگه دارید. و کندر، پوست صدف خشک شده و جو را مخلوط کنید و نرم بسایید. با سرکه مخلوط کنید و شب‏ها بر پستان بمالید و بخوابید.

 شب‏ها آب زیره ‏ى کرمانى را روى پستان مالش دهید بعد یک قطعه پارچه ‏ى نخى را در سرکه فرو کنید و به صورت مرطوب روى آن بگذارید و بخوابید.

هفته ‏اى یک شب- موقع خواب- ۲۰ مثقال خاک رس و ۲ مثقال شوکران را بکوبید و با سرکه مخلوط و خمیر کنید و روى پستان قرار دهید و هر روز چند مرتبه دستمالى را در آب سرد فرو برده و روى پستان قرار دهید.

 کوچک کردن سینه ها 

براى کوچک کردن پستان‏ها شب‏ها هنگام خوابیدن ژل لاغرى را روى پستان مالش دهید و بعد یک قطعه پلاستیک یا نایلون را روى آن پهن کرده و سینه ‏بند (کرست- سوتین) کوچکى که پستان را محکم نگه دارد را روى آن ببندید و از خوردن کاهو و رازیانه پرهیز کنید

 دستورات زیر براى سفت شدن و کوچک ماندن پستان‏ها

پوست خشخاش‏

یا کوکنار صحرایى ۵/ ۲ گرم‏

شوکران ۵ گرم‏

سفیداب قلع ۱۰ گرم‏

گل سرشوى ۱۰ گرم‏

اقاقیا ۱۰ گرم‏

عدس ۲۰ گرم‏

همه را نرم کوبیده با آب بارهنگ خمیر کرده ضماد نمایند.

این عمل را چندین روز بایستى ادامه داده و سینه‏ ها را با سینه ‏بند بسته دارند تا به تدریج کوچک شوند.

یا زیره ۱۵ گرم نرم کوبیده با آب و سرکه به مدت سه روز ضماد کنند. بایستى توجه نمود که ضماد مرتبا در ۲۴ ساعت روى سینه ‏ها قرار داشته باشد، این عمل را در هر ماه سه بار هر دفعه سه روز تکرار شود

 تهیه و تنظیم از گروه بوعلی باب سلامتی

http://boalii.ir/2598/%d9%83%d9%88%da%86%da%a9-%d9%83%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%aa

 

-%d9%83%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7