سوال :

استاد اول بگم من کیست خوشه ای بلغمی دارم و اصلا اعتقادی به درمان با داروهای شیمیایی ندارم شما برای من با هزینه کم بگو که چکارکنم کیست از بین برود و چکارش کنم اینقدر کیست با رحم بدبو و کشاله ران سیاه رنگ نداشته باشم فقط میگم خدا به شما اجرت بده و اینهم بدون که من وسواسی به شستشوی رحم دارم شاید گرفتاری من از اینجا آغاز میشه

جواب

شما در آخر سوالات تمام مشاوره را بسته ای و آن وسواسی به رطوبت دهی به واژن است و این خطرناکه چون فیبروم و آندومتررا حیاتش می بخشی پس شتشوی رحم درایام پریودی مطلقا ممنوع 

چون عامل کیست شما در تغذیه و شسشوی وسواسی شماست

بازمیگویم این مشاوره زیر بشرطی جواب میدهد که شما نزدیکی از جلو ی رحم داشته باشی میگویم 

تخت درازبکش روزسه قاشق عسل مرغوب با قاشق به داخل واژن بریز یکساعت تخت بخوان سپس بشور تا ۱۴ روز

 دود عنبرنسار روزی دو دانه به دهانه رحم

تغذیه سرد را حذف و تغذیه گرم جایگزین شود

مقل ارزق و کندر با هم مخلوط کن جمعا به اندازه سه فندوق درروی گازبه دهانه رحمت دود بده 

فقط دامنت اتش نگیرد تا چهارده روز