🔴درمان استرس🔴

🔵استاد اباذر طالقانی🔵

 ✅✍اسفند تا 40 شب هر شب یک قاشق مرباخوری تا غذاخوری خورده شود.

✅✍روغن کنجد به ملاج – گلاب یا گل محمدی هر شب قبل از خواب به محل سبیل و درون بینی بمالید و دو قاشق میل نماید.

 http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame&ref=share