🌺🍃 جوش غرور جوانی 🍃🌺

 🎾👈افراد جوان بدلیل فعالیت بیشتر کبد و تخلیه بیشتر رسوبات و مواد زائد کبدی جوشهای بیشتری در صورت خود دارند مانند جوش غرور جوانی.باید از 

🎾👈علت جوش ، اکثرا به دلیل غلبه نامتناسب صفرا و سودا می باشد.و مصرف گرمی ها تشدید کننده صفراست.

باید از خوراکی های چون تمر هندی،زرشک،انار و رب آن و..با مصلحش مصرف کنند.

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷