💖🌟رسول اکرم(ص):🌟💖

 🍇انگور را دانه دانه بخورید، همانا لذیذتر 😋و قابل هضم تر میباشد.😇

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ