🇮🇷یک سوال جدی درباره شیر پاستوریزه پاکتی کارخانه ای ؟؟؟؟؟؟ 

چرا شیری که در گاوداری دوشیده میشود حداکثر تا ۴۸ ساعت ماندگاری دارد بعد از آن ترشیده و خراب مبشود ؟؟؟؟

چراشیر کارخانه ای تا ۱۲۰ روز ماندگاری دارد ؟؟؟ 

چرا در مصاحبه ها درباره مواد افزودنی کتمان کاری میشود ؟؟؟؟ 

🇮🇷آیا میدانید در شیر کارخانه ای و یا انتقال شیر ازگاوداری ها تا کارخانه از چه موادی برای خراب نشدنش استفاده میشود /// از مواد نوره رقیق + یا جوش شیرین + یا مواد وایتکس رقیق / // قطره های شیمیایی  چند قطره فقط در یک بشکه پنج هزار لیتری // شیر را نگه داری میکنند 

🇮🇷آیا به محل گاوداری قوم و خویشی سر زده اید تا حقیقت علنی شود 

🇮🇷چرا در کارخانه پنیر فلان استان ناگهان ده نفر همزمان سرطان میگیرند 

🇮🇷چرا بتازگی شیر میخوریم دل پیچه میگیریم 

🇮🇷اصلا این مواد نگه دارنده با کبد و روده ما چگونه هضم میشود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چه باید کرد شیر را از لبنیات محلی بگیریم و کاملا" بجوشانیم