سلام مژه پسرم ریخته نمی ذانم چرا وعلاج آن چیست؟

 سلام روزی چنددانه بادام شیرین روی زبان لیس بزند مثل آدامس 

۲- پرخوری عامل ریزش 

۳- روی ابرو را تا چندماه روغن بادام شیرین و یا روغن فندوق

۳- تاج سرش را هفته ای یکبار با مورد و اسطوخدوس و حنا و پودرنخودو تخم زرده محلی ووسمه و فندوق و پسته بصورت ترکیبی تقویت کند