🇮🇷🇮🇷 سوال کسانی که عادت به مصرف برنج های خارجی دارند و اکنون دچار ورم روده ها و ترش معده و بزرگ شدن شکم و استخوان درد شده اند چه کنند!!

جواب :؛ چای سیاه مصرف نشود مگر با چاشنی های هل و چوب دارچین .

عسلاب با اندکی عرق نعنا میل شود .

بعداز غذا یک استکان عرق شیرین بیان میل شود ( مشروط به آنکه فشار خون نداشته باشند ) .

روی فم معده تا ناف حتما روغن بادام شیرین با پایه بادام یا روغن زیتون از نوع مالشی مالیده شود .

دوغ و ماست بدون مصلح بشدت متورم زا هستند و یا بهتر است دوغ با عرق آویشن و ماست با پودر زنیان مصرف شود // البته اگر لبنیات قطع شود بهتر است .

گوشت گاو و گوساله و مرغ پرهیز شود .

روی برنج خارجی و حتی ایرانی و خورشتها پودر زیره سیاه مصرف شود . و اگر صفراوی مزاج هستید روی برنج را با اندکی پودر لیموعمانی  بپاشید