🔶خوردن عدسی موجب دل نازکی میشود❗️

🔶زیاده روی در مصرف عدسی می تواند موجب افزایش افسردگی و وسواس فکری شود🤔

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ