🔘هر روز هفته برنج نخورید زیرا مصرف بیش از حد برنج موجب افزایش غلظت خون می شود

🔘سعی کنید فقط برنج ایرانی و همراه با زیره میل کنید.

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ