عامل یخ کردن بدن بالاخص در نیمه پایین تنه یعنی غلبه مزاج و خلط بلغم و سودا و  برای رفع یخ کردگی بسیاربالای بدن بایستی تغذیه گرم و خشک و یا گرم و تر میل شود و از تغدیه سرد و خشک و سرد و تر پرهیز شود و کف پا ها تا پاشنه و نوک انگشتان تا قوزک ۲۰ دقیقه مالش با روغن زیتون یا بدون روغن فقط برخلاف جاذبه زمین اجراشود و دود اسفند و کندر و مقل ارزق بصورت ترکیبی در منزل داده شود و حتما جوراب پشمی پوشیده شود و از نشستن برروی سرامیک و فرشهای ماشینی پرهیز شود