⚛دارندگان مزاج ومعده گرم

🔥پس ازیک گرسنگی طولانی دفعتاً شروع به خوردن غذا نکنند،بلکه ابتدابانوشیدنی هایی مثل سکنجین ملس،آبلیمو،آبغوره وآب اناردمای معده را بکاهند،بعد غذا بخورند🍋🍒

 🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷