🚨مضرات جبران ناپذیرنخوردن شام⁉️

⛔️آیا میدانید🤔ویرانی بدن از نخوردن شام شروع میشود⁉️

❌شام نخوردن باعث پیری زودرس میشود😱 در شب چیزی و لو اینکه قطعه نان کوچکی باشد تناول کنید❗️

 ⚠️کسیکه دو شب پشت سر هم غذا نخورد.نیرویی از او به هدر میرود که تا چهل روز برنمیگردد.😱

 💟 پیامبر اکرم (ص) ؛👇

 🌺 غذای شب را ترک مکن ولو آنکه تکه نان خشکی باشد.من میترسم که اگر امت من غذای شب را ترک کنند ، زود پیر شوند🤕

🌹غذای شب،نیروی پیر وجوان است🌹

 💚👈هرکس که غذای شب را ترک کند، نیرویی از او میرود که بر نمیگردد❗️

💚👈غذای شب سودمندتر از غذای روز است❗️

💚👈چرا خوردن شام سودمندتر از خوردن نهار است❓

💚👈زیرا در شب حرارت به داخل بدن میرود.و هضم قوی تر میشود.بر خلاف روز که سردی به داخل و حرارت به سطح بدن می رود.و غذا درست هضم نمیشود🤔

💚👈اگر در هنگام شب در معده چیزی نباشد.حرارت بدن به جای آنکه به آن بپردازد، به رطوبت اصلی بدن متوجه میشود و آن را خشک و لاغر میکند.به همین دلیل است که، در هنگامی که معده خالی است، کم خوابی پیدا میشود😁

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷