🍷مصرف مشروبات الکلی آسیب های جبران ناپذیری به کبد وارد کرده و به مرور زمان باعث کاهش میل جنسی در افراد می گردد

 @noskhehakim72