🍀🍀🍀🍀

خارش و کهیر درماههای چهارم تا زایمان و راهکارهای مقابله بشرط رعایت اعتدال چون رحم آتشین است 

ا- مالیدن گلاب 

۲- مالیدن گلاب با سرکه 

۳- خوردن کاسنی چهارپنجم لیوان با یک‌قاشق عرق شاهتره 

۴- یک سوم قاشق چایخوری اسفرزه دریک لیوان اب سرد تا ۷ روز

۵- یک چهارم قاشق چایخوری تخم بارهنگ دریک لیوان اب سرد تا ۷ روز

۶ -دمنوش به لیمو و گلسرخ و پاشیدن گلسرخ در روی تغذیه

۷- کاسنی خوردن مقدارزیادش ممنوع

۸- مالیدن روغنجات خنک و زرشک و بنفشه و‌ختمی و پنیرک ممنوع