🇮🇷راهکار ها برای زانو

۱-اگر حساسیت پوستی و کهیری نیست پودر نرم نرم سیاهدانه را با عسل مرغوب مخلوط کرده و روی زانو و اطرافش مالیده شود ( قبلا ازاله مو در این ناحیه انجام شود).

۲- بعد از یک هفته اگر بهبود نیافت زیر نظر دکتر طب سنتی زالو بیندازید.

۳- ترکیب روغنهای ( قسط + اسفند + ختمی + دارچین بابونه + بادام تلخ + سیاهدانه + میخک + شوید + زیتون ) را سه نوبت از نوک انگشتان تا بالای زانو ( برخلاف جاذبه زمین ) حداقل دو قاشق به آرامی چرب و مالش دهی کنید و حداقل یکماه تکرار شود و اگر حساسیت پوستی وجود دارد سیاهدانه و اسقند و دارچین حذف شود .