💊💊💊💊💊👥👥👤👤

پرسش

شناخت القائات بیگانه ها برای تغییر ذائقه نوشیدنی ایرانی ها

آب خوردن با معده خالی و هنگام بیدارشدن از خواب سحر تا هشت لیوان گاهی بهترین و طبیعی ترین راه درمان برای بیماری هاست. 

 این روش سنتی مردم ژاپن برای سالم ماندن و طول عمرشان است

 🖍🖍🖍🖍🖍

پاسخ 

وای وای چه دستورالعمل کشنده ای ؟؟؟؟؟؟؟؟

تبعیت از این روش درسحرگاه سبب میشه که گوارشی که دنیایی از انرژی را شب تا صبح در خود جذب کرده است و برای فعالیت اعضا ه‍یئت رئیسه بدن یعنی مغز + قلب + کبد + مجاری ادراری ٬ ناگهان آب سرد بریزیم و‌گوارش را بلغمی و سرد و تر و عفونی کرده و مجاری را بلغمی کنیم

 ۲- این روش یعنی کاهش عمر 

یعنی کاستن زاد و ولد و سردشدن اسپرم و رحم و زودانزالی

۳- این روش یعنی دخالت در نوشیدنی مردم ایران متناسب با اقلیم خودش

یعنی مصرف داروی شیمیایی کمپانی های آنسوی مرزها

 ۴- بله اگرفردی عفونت گلو دارد و سحرگاه در حلق او اخلاط چسبیده است به عنوان داروی نوشیدنی روزی یک لیوان اب نسبتا داغ برای مدت محدود میل میشود