سودا و غلبه خلط سودا را بر مبنای طب اسلامی و طب سنتی مدیریت کنیم

سلام صلوات با اعوذبالله من الشیطان الرجیم 

سوره جن هرروزبا صدای بلندبخوان

 برای مقابله با خلط سودا نصف قاشق چای خوری اسفند و سیاهدانه را دردهان ریخته و بدون آنکه بجوید سریع یک لیوان اب پشت سرش بخورید البته روزی یکبارتا ۱۴ روز و بدانید که قدری خشکی خواهد داد و درخروج اسپرم ٬ دیرارضای جنسی خواهیدشد