💊💊💊💊💊💊💊

سردردهای میگرنی + سردرد بعد از شروع پریودی + سردرد بعد نزدیکی + سردردهای حلقه مفقوده + سردرد های سخت و قدیمی + سردردهای با عامل فقراهن و کم خونی+ سردردهای باپایه اعصاب و گرفتگی عروق و راهکارهای درمانی انها فقط و فقط برمبنای طب سنتی 

🍀🍀🍀🍀راهکارها 

سردرد میگرن که آن را سردرد یک طرفه یا سردرد نیمه سر، یا سردرد عصبى گویند. درد آن اکثرا به صورت یک طرفه است، یعنى یک طرف سر، درد مى‏گیرد و تیر مى‏کشد و با حالت تهوع همراه است. این نوع سردرد به‏طور ارثى و هم غیر ارثى یعنى به علت عوامل مختلف دیگر ایجاد مى‏گردد. زنانى که به این بیمارى دچار شده‏اند اکثرا هم‏زمان با شروع درد قاعدگى سردردشان بروز خواهد کرد و یا شدت مى‏یابد.

 گرچه تاکنون علت اصلى میگرن شناخته شده نیست ولى دانشمندان و پزشکان از جمله استادان ما، آن را به یک پدیده عروقى نسبت داده‏اند. در اکثر افراد معمولا قبل از شروع درد احساس‏هایى نظیر تهوع، کاهش بینایى در قسمتى از میدان بینایى یا سایر اقسام توهمات حسى، فرارسیدن سردرد میگرنى را اعلام مى‏دارند. ازاین‏رو بیشتر بیماران با هویدا شدن این علامات مطلع مى‏گردند که سردردشان فراخواهد رسید. چون این علائم معمولا پیش‏درآمد شروع درد میگرن است، بیمار با دریافت این زنگ خطر خود را آماده پذیرایى این میهمان ناخوانده‏ى دردناک و رنج‏آور خواهد کرد.

 عوامل بروز سردرد میگرن:

کسانى که در مراحل مختلف زندگى دچار مشقت و رنج‏هاى طاقت‏فرسا گشته یا در باز کردن گره‏هاى کور زندگى عاجز مانده و در قعر اقیانوس زندگى بدون امید نجات دست و پا مى‏زنند. افرادى که دچار هیجانات و فشارهاى کارى یا روحى طویل‏المدت مى‏گردند به سردرد میگرن مبتلا مى‏شوند.

 این هیجانات و فشارهاى روحى از طریق رفلکس باعث انقباض بعضى از سرخرگ‏هاى سر از جمله آنهایى که به مغز خون مى‏دهند مى‏شود.

 این انقباضات باعث کم شدن خون قسمتى از مغز شده که این کم‏خونى عامل خبردهنده یا علائم پیش‏رس سردرد مى‏باشد. این کم‏خونى به مرور شدیدتر گشته و باعث تغییراتى در دیواره‏ى رگ‏ها مى‏گردد. این تغییرات موجب شل شدن دیواره‏ى عروقى خون شده و این عروق حدود 24 تا 48 ساعت تونوس (سفتى) خود را از دست مى‏دهند و فشار موجود در رگ‏ها موجب گشادى آنها گشته و ضرباتى شدید به صورت کلنگ زدن یا ضربه زدن براى بیمار به وجود مى‏آورد و به نظر مى‏رسد که گسترش بیش از حد جدار عروق باعث پیدایش میگرن باشد.

 اثرات ثانوى کم‏خونى نیز خود عامل دیگرى در تشدید سردرد میگرن به حساب مى‏آید. اگر سندرم میگرن در مراحل اولیه و پیش‏رس به وسیله‏ى ترکیبات تارترات ارگوتامین سد شود سردرد شدیدى به وجود نمى‏آید، این ترکیبات مى‏توانند از ایسکمى یا کم‏خونى اولیه عروق جلوگیرى کرده و مانع به وجود آمدن سردرد شوند.

 مکانیسم بروز حمله میگرنى را مى‏توان بدین طریق شرح داد. احتباس آب و نمک در بدن، که این بیشتر در نزد زنان بلند قدى که مبتلا به حالت عصبانى و بى‏گذشتى، زودرنجى و تحریک‏پذیرى هستند، مشاهده مى‏گردد. در روزهاى اول قاعدگى که الدسترون خون و ادرار زیاد مى‏شود این سردرد شدت مى‏یابد.

 یکى از عوامل میگرن، انقباض عروق خواهد بود. عامل دیگر، انبساط عروق است که در این مرحله اطراف عروق مایعات پولى پپتیدى شبیه به برادى کینین یافت مى‏شود و علت پیدایش آن معلوم نیست.

 کسانى که دچار سردرد میگرنى هستند، در صورت یبوست و یا خشکى مزاج اول باید به درمان آن بپردازند و مراقبت کنند که هیچ‏گاه تعادل دستگاه گوارش به هم نخورد و معده روزى یک یا دو مرتبه به راحتى کار کند. براى درمان یبوست (به قسمت مربوط به یبوست در همین سایت بوعلی باب سلامتی مراجعه نمایید) و نیز باید بر خود مسلط شوند و با تمرینات پى‏درپى، بدون توجه به گرفتارى‏هاى متعدد خود را خندان و شادمان نگهدارند.

 گردش، تفریح، مجالس و محافلى که شادمانى در آن حکم‏فرماست بسیار مفید است.

 از فکر زیاد، حساسیت‏هاى بیش از حد در مورد کار یا گرفتارى‏هاى زندگى، حرص و جوش، غم و غصه، ناراحتى و عصبانیت، گریه، حضور در مجالس عزا، شرکت در مکان‏هاى شلوغ و پر سروصدا، رفتن به ارتفاعات مانند کوه و بام منازل و غیره دورى گزینند و از تند رفتن با وسایل نقلیه مخصوصا در شیب‏ها، تماشاى اشیاء گردان یا سریع الحرکت، تماشاى فیلم خصوصا فیلم‏هاى وحشتناک یا غمناک، گوش کردن یا خواندن اخبار مخصوصا خبرهاى نامساعد، مطالعه پى در پى، کارهاى طاقت‏فرسا، بى‏خوابى شب، مصرف دخانیات، مصرف نوشابه‏هاى الکلى، نوشیدن چاى یا قهوه، خوردن غذاهاى مانده و کنسرو شده و غذاهاى سرخ‏کرده و ادویه‏جات و شیرینى‏هاى قنادى و سرکه و ترشیجات و بستنى و آب یخ یا نوشیدنى‏هاى یخ کرده پرهیز کنند.

 درمان میگرن:

 به عنوان مسکن موقت هنگام شروع سردرد میگرن یک قطعه ریشه عاقرقرها را آتش بزنید و دود آن را در هر دو سوراخ بینى استنشاق کنید تا درد کاهش یابد

 * به عنوان درمان اسطوخدوس هندى، مرزنجوش، بابونه‏ى شیرازى، بادرنجبویه، پرسیاوشان، شاهتره، مغز ناخنک، تخم گشنیز، ریشه‏ى کاسنى، تخم کاسنى، افسنطین، مخلمه، گل نیلوفر، گل محمدى، ریوند چینى، پوست هلیله‏ى زرد، سنامکى، کلپوره، زنیان، انیسون، سیاه‏دانه و کوکنار از هرکدام 20 گرم، همه را مخلوط کرده و نیمکوب کنید. سپس آنها را به 20 قسمت مساوى تقسیم و هر قسمت را شب در یک و نیم لیوان آب جوش بخیسانید و صبح در همان آب بجوشانید. در موقع جوشاندن بخور آن را به سر و مغز بدهید. هنگامى که آب آن به نصف رسید آن آب را صاف و شیرین کرده و قبل از صبحانه بنوشید. تفاله‏ى آن را مجددا در یک و نیم لیوان آب جوش بخیسانید و شب باز هم در همان آب بجوشانید و بخور دهید.

 هنگامى که آب آن به نصف رسید صاف و شیرین شود و قبل از شام بنوشید.

 * سیاهدانه، سنامکى، سداب، بابونه‏ى شیرازى، تاجریزى، گل نیلوفر، تخم گشنیز، مرزنجوش، مغز ناخنک، بادرنجبویه، پرسیاوشان و اسطوخدوس هندى از هرکدام 20 گرم، همه را مخلوط و به 20 قسمت مساوى تقسیم کنید. هر قسمت را شب در یک و نیم لیوان آب جوش بخیسانید و صبح در همان آب بجوشانید و با آن بخور دهید. چون آب آن به حدود نصف رسید آن را صاف و شیرین ساخته و بنوشید.

 سپس تفاله‏ى آن را مجددا در یک و نیم لیوان آب جوش بخیسانید و شب باز هم در همان آب بجوشانید و بخور دهید آب آن را صاف و شیرین کرده بنوشید.

 * مریم نخودى، گل محمدى، سنامکى، سداب، مغز ناخنک، آویشن شیرازى، بابونه‏ى شیرازى، بادرنجبویه، پرسیاوشان، تخم گشنیز، گل نیلوفر، گل بومادران و ریوند چینى از هرکدام 10 گرم، همه را مخلوط و نیم‏کوب کنید. سپس به 14 قسمت مساوى قسمت تقسیم شود و هر قسمت را یک روز صبح بجوشانید و با آن بخور دهید بعد آب آن را صاف و شیرین کرده و قبل از صبحانه بنوشید.

 * گل بنفشه فرنگى و گل بابونه‏ى شیرازى و مغز ناخنک از هرکدام 25 گرم، گل نیلوفر، بادرنجبویه، برگ مورد و شوید خشک از هرکدام 15 گرم، همه را مخلوط کرده و بسیار نرم بسایید. هر شب یک تا دو قاشق غذاخورى از آن را با آب گرم خمیر کرده و به قسمت جلوى سر یعنى ملاج ببندید و بخوابید.

 * آویشن شیرازى، گل نیلوفر، گل محمدى، گل بنفشه فرنگى، مریم نخودى، اسطوخدوس هندى، پرسیاوشان، بابونه‏ى شیرازى، گل بومادران، مرزنجوش، بادرنجبویه و برگ سداب از هرکدام 10 گرم، همه را مخلوط و نیمکوب کرده بعد به 10 قسمت مساوى تقسیم کنید و هر قسمت آن را هر روز صبح بجوشانید و با آب آن بخور دهید، سپس آب آن را صاف و شیرین کرده، بنوشید.

 * سیاهدانه، بزر البنج، برگ سداب، مورد، رنگ برگ، بابونه‏ى شیرازى و کوکنار از هرکدام 25 گرم همه را باهم مخلوط کرده، بسیار نرم بسایید. آن را به 10 قسمت مساوى تقسیم و هر قسمت از آن را شب با آب گرم خمیر کنید و جلوى سر یعنى ملاج ببندید و بخوابید صبح به جاى شستن، با شانه زدن آنها را از سر پاک کنید.

 * چوب چینى و گل بنفشه را بکوبید و با سرکه خمیر کرده، هر شب مقدارى از آن را بر سر ضماد کنید و بخوابید.

 * هر روز 30 گرم رازیانه را در یک لیتر آب سرد کمى بجوشانید، بعد به مدت 10 دقیقه آن را دم کنید.

 سپس آب آن را صاف و شیرین کرده و بعد از هر غذا یک فنجان بنوشید. همچنین مى‏توانید به جاى آن‏ جوشانده بعد از هر غذا یک فنجان عرق رازیانه بنوشید.

 * هر روز 25 تا 30 گرم گل باقلا را در یک لیتر آب جوش دم کنید. آب صاف‏کرده‏ى آن را با شکر شیرین و به مرور در طول روز بنوشید.

 * پیاز رنده شده را هر شب هنگام خواب روى پیشانى و ملاج ضماد کنید. ضمنا تحریکات چشمى و عکس العمل در موقع پوست کندن پیاز هم مؤثر مى‏باشد.

 * از خوردن همه چیز غیر از آب سیب پرهیز کنید.

 روزى سه مرتبه شانه و گردن را ماساژ دهید. سپس حوله‏اى که در آب سرد تر شده باشد را پشت گردن گذاشته و پاها را در آب گرم نگهدارید. سپس مدتى کاملا استراحت کنید.

 * هربار 12 مثقال برگ درخت گلابى را در یک لیتر آب جوش به مدت 20 دقیقه دم کنید. آب آن را صاف کرده و یک گلابى را با پوست و مغزهایش در آن رنده کنید و نگهدارید. هنگامى که درد میگرن شروع شد روزى سه مرتبه هربار یک فنجان از آن را بنوشید.

 * پنجاه گرم اسطوخدوس هندى را در یک لیتر آب بجوشانید. 10 دقیقه هم بگذارید تا دم بکشد. آب آن را صاف و با عسل شیرین کنید و در فاصله‏ى هر دو غذاى روزانه یک فنجان بنوشید.

 * تخم گشنیز، استوخدوس هندى، کوکنار، مرزنجوش، گل اروانه و سداب از هرکدام 10 گرم مخلوط کرده و نیمکوب کنید. شب در آبجوش بخیسانید و صبح در همان آب بجوشانید سپس آب آن را صاف کرده و با عسل شیرین و آن را سه قسمت کنید و هر قسمت آن را در صبح و ظهر و شب بنوشید. و این عمل را چند روز تکرار کنید.

 * سى گرم برگ بو را در یک لیتر آبجوش به مدت دوازده دقیقه دم کنید بعد آب صاف کرده‏ى آن را با عسل شیرین کرده و بعد از هر غذا یک فنجان بنوشید.

 * هنگام شروع درد تعدادى گیلاس را له کنید و روى پیشانى و ملاج بگذارید پس از چند دقیقه درد ساکت مى‏شود.

 * هر صبح، ظهر و شب هربار 10 گرم ریحان خشک و یا 50 گرم ریحان تازه را در حدود یک لیوان آب جوش به مدت 10 دقیقه دم کنید. آب آن را صاف و با عسل شیرین کرده، بعد از غذا بنوشید.

 * بر محل درد روغن بادام تلخ بمالید.

 * مغز هسته هلو را نرم بکوبید و بر محل درد ضماد گذارید.

 * حدود 15 گرم آویشن شیرازى تازه یا خشک را در یک لیتر آب جوش دم کنید. آب صاف‏کرده‏ى آن را سه قسمت کنید و صبح، ظهر و شب هربار یک قسمت از آن را بنوشید.

 * برگ‏هاى سفت خارجى کلم را بپزید و آن را له کنید و روى محل درد بگذارید. با پارچه یا کلاه کرکى یا پشمى سر را ببندید و این کار را روزى 2 تا 3 مرتبه تکرار کنید.

 * 6 عدد نخود، و به وزن شش نخود زعفران، 10 گرم صمغ عربى، همچنین مرمکى، خون سیاوشان و پوست خشخاش از هرکدام 5 گرم، همه را مخلوط کرده و بسیار نرم بسایید بعد با سفیده‏ى تخم‏مرغ خمیر کرده بر محل درد ضماد شود.

 * پنج گرم ایارج فیقرا را با 5 گرم تخم گشنیز مخلوط کرده باهم بسایید. سه قسمت کنید و هر شب یک قسمت آن را در دهان بریزید و با آب بخورید.

 * سقمونیا و شهم حنظل از هرکدام 5 گرم، مصطکى رومى، پوست هلیله‏ى زرد، آمله مغشر، هلیله‏ى سیاه، انیسون و قاریقون از هرکدام 20 گرم، اسطوخدوس هندى 30 گرم، ایارج فیقرا 60 گرم، همه را مخلوط کرده و بسیار نرم بسایید سپس آن را با 500 گرم عسل مخلوط کنید و هر صبح، ظهر و شب هربار یک قاشق شربت‏خورى از آن را میل کنید.

 * انیسون، سنامکى و قرنفل از هرکدام 20 گرم، با 2 گرم زعفران مخلوط کرده و بسایید. سپس آن را با 500 گرم عسل بدون موم ترکیب و هر صبح، ظهر و شب هر مرتبه یک قاشق شربت‏خورى از آن را میل کنید.

 سردرد از اختلالات قاعدگى:

خانم‏هایى که دچار مشکلات زنانگى شده‏اند یا اختلالاتى در پرید آنان ایجاد شده باشد دچار این‏گونه سردرد خواهند شد. باید روزى سه مرتبه بابونه و برگ بلسان را بجوشانند و آب آن را صاف و شیرین کرده، بنوشند تا سردرد کاهش یابد

سردرد از نزدیکی شرعی و جماع:

افرادى که ضعیف هستند و طاقت و استقامت در فعالیت‏هاى جنسى را نداشته و یا در این عمل زیاده‏روى مى‏کنند به این‏گونه سردردها مبتلا مى‏شوند. کسانى که به این سردرد مبتلا مى‏شوند باید مرتب دوش آب نیمگرم بگیرند. روزى سه مرتبه شیر گاو گرم بنوشند، زرده‏ى تخم‏مرغ عسلى شده با نان و پیاز بخورند و از گوشت ماهى، غذاهاى رقیق، آب میوه‏جات و کمپوت سیب استفاده کنند همچنین مدتى از فعالیت‏هاى جنسى خوددارى کنند.

 * به عنوان درمان، سرد مزاج‏ها

باید تخم زبان گنجشک، تخم یونجه، فلفل سفید، زعفران، قسط شیرین، آمله مغشر، بسباسه، بهمن سرخ، بهمن سفید، تخم پیاز، تخم تره، تخم ترب، خرخاسک، ثعلب، جوز هندى، خولنجان، دارچین، داروفلفل، تخم زردک، تخم هویج فرنگى، زیره سبز، زرمباد، زنجبیل، سورنجان، سیاهدانه، سعد کوفى، تخم شاهى، شقاقل، عاقرقرها، عود الصلیب، فوفل، مغز قرص کمر، تخم کرفس، کندر تلخ خوراکى، تخم کلم، مصطکى رومى، میخک، نعناع خشک، هل قراب، هل سبز و هل سفید از هرکدام 10 گرم، همه را باهم مخلوط کرده و بسیار نرم بسایید. با یک کیلو عسل بدون موم مخلوط کنید و هر شب یک قاشق شربت‏خورى از آن را بخورید.

 سردرد از نرسیدن خون به مغز:

درصورتى‏که در اثر ضعیفى و بى‏بنیگى خون به مغز نرسد و سردرد ایجاد کند، اگر انگور زرد و رسیده‏ى فراوان، توت فرنگى، فندق خام، ذرت بوداده، فرنى ذرت، ماءالشعیر، نان با پنیر و پرتقال و موز له‏شده‏ى مخلوط با خامه و عسل، آب دم‏کرده‏ى پونه‏ى کوهى، آب دم‏کرده‏ى سنبل الطیب، آب دم‏کرده‏ى افسنطین، آب دم‏کرده‏ى ریوند چینى، مغز گوسفند، کرفس، کنگر، ریواس، جعفرى و شنگ کوهى مصرف کنید مفید خواهد بود.

 در چنین مواقعى که خون درست به مغز نمى‏رسد باید هر 3 ساعت به 3 ساعت در محیطى کاملا آرام و ساکت به‏طور درازکش بخوابید. ولى بالش زیر سر نگذارید و سعى کنید که به خواب بروید. درصورتى‏که به خواب نرفتید چشم‏ها را بسته نگه دارید که در این صورت بازهم اثر خواهد داشت. اگر این عمل را چند روز متوالى ادامه دهید مشکل برطرف خواهد شد.

 * به عنوان درمان نیز مى‏توانید فرنجمشک و تخم بالنگو را به مقدار مساوى با مقدارى عرق بیدمشک و مقدارى گلاب و مقدارى شکر یا عسل مخلوط کرده، و هر صبح و شب از آن بخورید. اگر بر سر حنا هم ببندید مؤثر خواهد بود.

 سردرد کهنه و مزمن:

درصورتى‏که دچار سردرد کهنه و مزمن شده‏اید باید از مصرف دخانیات، مشروبات الکلى، گرد و غبار، دود و مکان‏هاى پر سروصدا پرهیز کنید.

 * به عنوان درمان هر روز گل محمدى، اسارون، مصطکى، سنبل الطیب و عود بلیسان از هرکدام 10 گرم، صبر زرد 5 گرم، همه را مخلوط کرده و بسیار نرم بسایید. با کمى عسل آنها را به صورت خمیر سفتى درآورده و قرص‏هایى به شکل گلوله و به اندازه‏ى یک نخود درست کنید. قرص‏ها را در یخچال نگهداشته و هر صبح، ظهر و شب هر مرتبه 3 عدد بخورید.

 گهگاهى سرکه را بو کنید یا آن را بجوشانید و روزى 3 مرتبه با آن بخور دهید. شب‏ها نیز مرمکى را در کمى گلاب حل کنید و بر سر بمالید و بخوابید.

 * پنجاه گرم پودر عصاره شیرین‏بیان را با 50 گرم بادیان ساییده شده مخلوط کرده و آن را به 30 قسمت تقسیم کنید و هر قسمت را هر روز در 3 نوبت به صورت کفلمه مصرف کنید.

 * زعفران نیم مثقال، زرآوند، قسط و مرمکى از هر کدام 5 گرم، اذخر مکى، دارچین و ریوند چینى از هرکدام 10 گرم، انیسون 20 گرم، تخم کرفس 30 گرم، همه را مخلوط کرده و نرم بسایید بعد با 250 گرم عسل مخلوط کنید. قبل از هر غذا یک قاشق شربت‏خورى از آن را میل فرمایید.

 سردرد سخت و شدید:

اگر دچار سردردهاى شدید و طاقت‏فرسا شده‏اید باید گل گاوزبان، صندل سفید، عود الصلیب و پرسیاوشان از هرکدام 5 گرم، بادیان و گل محمدى از هرکدام 10 گرم، تخم خطمى 30 گرم همه را نیمکوب کرده و با 5 گرم پودر شیرین‏بیان مخلوط و آن را به 10 قسمت مساوى تقسیم کنید. سپس 100 گرم مویز را به وسیله‏ى قیچى قطعه‏قطعه کرده و روى آن ده قسمت تقسیم کنید. هر قسمت از آن را شب در یک و نیم لیوان آب جوش بخیسانید. صبح در همان آب بجوشانید سپس، آب آن را صاف و شیرین کرده، بنوشید. تفاله آن را مجددا در یک و نیم لیوان آب بخیسانید و شب مجددا آن را جوشانده و آبش را میل فرمایید.

 سردرد که علتش نامعلوم باشد:

اگر دچار سردردى شده‏اید که علت آن نامعلوم است، براى درمان آن مى‏توانید یکى از نسخه‏هاى زیر را به کار گیرید و در صورت عدم بهبودى باز از نسخه‏ى دیگرى استفاده کنید.

 * هشت مثقال ترنجبین را با 4 مثقال شیرخشت در مقدارى آب گرم حل کنید و پس از سرد شدن آب آن را با آب هندوانه مخلوط و میل کنید. ضمنا دفع شهوت و رابطه‏ى جنسى نیز لازم است.

 * هر صبح و عصر هربار تخم شربتى، فرنجمشک و بالنگو از هرکدام 5 گرم، را در نصف لیوان عرق کاسنى و نصف لیوان عرق بید و یا یک لیوان عرق بید کاسنى مخلوط میل کنید.

 * با برنج، عدس و تمر هندى آش بپزید و بخورید و شیر مادرى را که طفل دختر زاییده باشد، بر سر بمالید.

 * تخم خرفه را بکوبید و بجوشانید. آن را در پارچه‏اى تمیز ریخته، با فشار صاف کنید. سپس آن را با خیار تازه خرد کرده، سکنجبین و آب‏غوره مخلوط کنید و روزى 3 مرتبه هربار مقدارى از آن را بخورید.

 سردرد به‏طور عموم:

به‏طور کلى در مورد تمامى سردردها بهتر آن است که داروهاى لینت‏آور مصرف شود. در این مورد مرباى هلیله و مرباى آمله تأثیر خواهد داشت. همچنین باید با در نظر گرفتن اخلاط اربعه به پاکسازى خلط غالب پرداخت. براى پاکسازى اخلاط اربعه (به پزشک سنتی مراجعه کنید) باید به عامل بیمارکننده پى‏برده و آن را برطرف کرد. از هواى سالم و غذاهاى سالم و زودهضم استفاده کنید. قبل از سیر شدن کامل از غذا خوردن دست بکشید. برقرارى آرامش و استراحت نیز مفید خواهد بود.

 دردهایى که توأم با بالا بودن فشار خون یا پرخونى بوده‏ و یا فرد چاق و فربه باشد، عمل حجامت و کم کردن خون بدن لازم است و افرادى که سردردشان با آب ریزش بینى همراه باشد باید از شستشوى سر و مالیدن روغن‏ها بر سر اجتناب ورزند.

http://boalii.ir/533/%d9%85%db%8c%da%af%d8%b1%d9%86-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86

سایت دکترمتخصص طب سنتی کردافشاری