🔴دکتر محمد عزیزخانی🔴

🎾 کلیدهای جوان ماندن🎾

 🔵✍نخود خواص بسیار زیادی دارد و یکی از کلید های جوانی است. در کل در حبوبات نخود خیلی توصیه شده است و بعدش ماش توصیه شده است.😇

🔵✍سیاهدانه:اگر کسی مرتب سیاهدانه بخورد جوانیش🤗 پایدار میشود. با هر وعده ی غذا اندازه یک قاشق چایخوری سیاهدانه وسط غذا بجوید.🤔

 🔵✍تنفس عمیق(تنفس عمیق شکمی) حداقل ده دقیقه در روز

🔵✍کرفس را آبگیری کنید و در ماه یکی دوبار یک استکان اب کرفس میل کنید. کاملا کبد را پاکسازی میکند.💪

 🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷