✅درمان خشکی لب( صفرای زیاد ) 

 🔹 سرکه انگبین (۲ واحد عرق نعناع + ۲ واحد عسل + ۱ واحد سرکه انگور طبیعی ) یک سوم لیوان از این شربت ریخته و باقی را آب ریخته و شب ها قبل از خواب میل شود .

 🔹اگر گوشه لب ترک می خورد مالیدن روغن شتر مرغ به صورت موضعی

 🔹 اگر وسط لب ترک می خورد مالیدن روغن کنجد یا روغن زیتون داخل ناف

 https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4X6tsmZkU4jog